Reservation system Beer Spa Carlsbad

 | ||

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Dokončením rezervace klient potvrzuje, že je mu více než 18 let, že jsou zadané údaje pravdivé a že souhlasí, aby byly použity k dalšímu zpracování provozovatelem pivních lázní za účelem zpracování rezervace, komunikace ohledně rezervace a následné marketingové komunikace. Klient dává tímto souhlas, aby provozovatel uchoval osobní a kontaktní údaje

po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat na adrese provozovatele. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu takto získaných

kontaktních a osobních údajů tak, aby zabránil možnému zneužití.

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK / EUR. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Veškeré rezervace musí být vždy uhrazeny před samotným čerpáním procedury. Klient se musí dostavit na proceduru přesně na smluvený čas, nejlépe 15 minut předem. V případě, kdy klient nepřijde ani 20 minut po smluveném čase, je rezervace automaticky považována za stornovanou a provozovatel je oprávněn přijmout klienta jiného.

 Pokud klient zruší rezervaci, tak ztrácí nárok na vrácení zaplacené částky. Stornopoplatek činí 100% z ceny rezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout klienta v případě, že přijde viditelně v podnapilém stavu. Osoby alergické na bílkoviny, kvasnice, chmel,  těhotné ženy, osoby trpící vysokým krevním tlakem nebo onemocněním kardiovaskulárního systému by se měli před pivní koupelí poradit se svým lékařem.

Pro dosažení výsledného efektu pivní lázně na pokožku, doporučujeme po proceduře minimálně do následujícího dne bez další koupele nebo sprchy. Také nedoporučujeme konzumaci jakéhokoliv jídla během procedury.  

Z důvodu bezpečnosti je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv zařízením v relaxačních místnostech. V prostoru celých lázní je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm. V případě porušení této podmínky bude účtována částka v hodnotě celé procedury a případné škody.

Klient bere na vědomí, že v celých prostorách lázní je kluzká podlaha, schodiště, prahy a další. Dále bude dbát zvýšené opatrnosti při výstupu z vany. V případě potřeby je v místnosti umístěn zvonek pro přivolání obsluhy. Doba procedury je 60 minut, včetně svlékání, oblékání a úvodních instrukcí našeho personálu, které jsou sděleny každému klientovi před samotnou procedurou. Osoby do věku 18 let včetně, mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a mají zákaz konzumace alkoholických nápojů.

Otevírací doba je denně, od 12:00 do 20:00.

Pivní koupele eurobeerspa
Bath reservation

from 49 € BATH TUBE

VIEW DETAILS

Rezervační sytém podporuje pouze platbu kartou.

Pokud chcete provést rezervaci jinou platební metodou prosím kontaktujte nás
e-mail: ppl-moskevska@seznam.cz
telefon: +420 607 428 788